Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi linnustiku uuringud pälvisid ornitoloogide tunnustuse

Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise programmis ette nähtud kahe aasta pikkused linnustiku uuringute välitööd on lõpule jõudnud ning saanud ornitoloogidelt oma põhjalikkuse eest kiita. „Taastuvelektri tootmisvõimsuste kavandamine on oluline nii

Share
Uuring: meretuuleparkide rajamise toetus on Eesti elanike seas väga kõrge

Kantar Emori läbi viidud uuringu kohaselt toetab enamik ehk 81% Eesti elanikkonnast tuuleenergia senisest laiemat kasutuselevõttu. Kõige vähem pooldatakse Eesti energiasõltuvuse suurendamist – pooled elanikest on vastu senisest suuremale elektri

Share
Utilitas viib tänavu lõpule Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnauuringute välitööd

Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise raames teist aastat vältavad uuringud on täies hoos ning kõigi KMH programmis ette nähtud uuringute välitööd saavad tehtud novembri alguseks.  „Meretuulepargid toodavad ka talvel oluliselt

Share
Mis vahe on maismaa- ja meretuuleparkidel?

Tuuleparke saab rajada nii maale kui ka merele. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo selgitab, millised argumendid räägivad täna Eestis just meretuuleparkide rajamise kasuks.

Share
Milline näeb välja Saare-Liivi meretuulepark?

Tuuleparkide rajamisel kardavad inimesed enim, et need rikuvad ära nende ilusa loodusvaate. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts räägib, kus Saare-Liivi tuulepark täpselt asub ning kust ja

Share
Kui palju üks tuulik elektrit toodab?

Tuuliku toodetava elektri hulk sõltub kasutustegurist, mis omakorda oleneb tuuliku asukohast, võimsusest ja tuule kiirusest. Utilitas Windi tehnikajuht Andrus Zavadskis räägib, miks toodavad merel asuvad tuulikud kordades rohkem elektrit kui

Share
Milliste keskkonda puudutavate teguritega arvestab Utilitas meretuulepargi rajamisel?

Meretuulepargi rajamisele eelnevad mitmeaastased põhjalikud keskkonnauuringud. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts kirjeldab, millised uuringud meretuulepargi rajamisele eelnevad ja järgnevad ning kuidas need tulemused protsessi mõjutavad.

Share
Millal tuuliku tootmine keskkonna mõttes end ära tasub?

Tuulik ei tekita elektri tootmisel kasvuhoonegaase, küll aga tekib neid tuuliku tootmisel ja püstitamisel. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts selgitab, miks on just tuuleenergia keskkonnamõju võrreldes

Share
Mis saab tuulepargist peale nende eluea lõppu?

Moodsa tuulepargi eluiga on juba üle 30 aasta. Pärast eluea lõppu demonteerib tuulepargi selle arendaja – see kohustus on seatud nii hoonestusloas kui ka maaomanikega sõlmitud hoonestusõiguslepingutes. Utilitas Windi tehnikajuht

Share
Miks on tuulikud valget värvi?

Tuulikutele sobib kõige paremini valge värv, sest see peegeldab kõiki teisi värve ja päikesevalgust. Utilitas Windi tehnikajuht Andrus Zavadskis selgitab, miks on valge värv parim nii maismaalt kui ka õhust

Share
Mis kasu saavad kohalikud tuulepargi ehitamisest?

Levinud on arusaam, et inimesed ei taha oma kodu lähedale tuuleparke. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo toob välja, kuidas tuuleparkide lähistel elavad inimesed nendest hoopis kasu hakkavad saama.

Share
Miks on Eestil meretuuleparke üldse tarvis?

Eestil on vaja võimalikult kiiresti rajada suures koguses rohelist elektrit tootvaid uusi tootmisüksusi. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo põhjendab, miks just meretuuleparkide rajamisega saab kõige kiiremini tagada nii energiasõltumatuse,

Share
Kuidas finantseeritakse tuuleparkide ehitust?

Tuuleparkide ehitamine on kasulik, aga kallis. Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist räägib meetmetest, millega on võimalik riske projekti rahastajate jaoks maandada. Tasub meeles pidada, et mida kõrgem on risk,

Share
Kas Eestile piisab ainult tuuleenergiast?

Tuuleenergial on Eestis väga suur kasutamata potentsiaal. Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist kirjeldab, kui palju tuulikuid tuleks Eestisse paigaldada ja kuidas võiks elektrit toota siis, kui meie piirkonnas esineb

Share
Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi arendus sai olulise heakskiidu

Utilitas Windi arendatava Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programm tunnistati Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt nõuetele vastavaks. Kui tavapäraselt alustatakse uuringutega alles pärast programmi heakskiitmist, siis Saare-Liivi meretuulepargi puhul

Share
KMH programmi avalikud arutelud toimusid Lätis, Kihnus ja Pärnus

Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise programmi (KMHP) avalikud arutelud toimusid oktoobri keskpaigas Lätis, Kihnus ja Pärnus. Saare-Liivi meretuulepargile lähim omavalitsus on Kihnu vald, kus programmi avalik arutelu toimus 17. oktoobril kell

Share
Utilitase meretuulepargi eelprojekt valmib jaanuaris

Taastuvenergiatootja Utilitas Wind tellitud eelprojektiga selgitatakse 2023. aasta alguseks välja Saare-Liivi meretuulepargi alale kõige paremini sobituvad tuulegeneraatorid, elektrilahendused, vundamenditüübid, sadamate logistika ja teised tehnilised lahendused. Saare-Liivi meretuulepargi eelprojekti tellis Utilitas

Share
Avalikustati Utilitas Windi Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programm

Valminud on Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programm. Saare-Liivi meretuulepark asub Liivi lahes Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringus tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal. Kavandatava meretuulepargi ala keskkonnatingimused tulenevad suuresti Läänemere üldistest

Share
Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnauuringud käivad täie hooga

Utilitas Wind on sõlminud lepingud kõigi Saare-Liivi meretuulepargi hoonestusloa algatamise otsuses välja toodud keskkonnauuringute teostamiseks ja suurem osa uuringuid on juba käimas. „Arvestades kriitilist olukorda energiaturul teeb Utilitas Wind endast

Share
Utilitas Wind meeskond tutvustas Kihnus meretuulepargi projekti

Saare-Liivi meretuuleparki arendava Utilitas Wind meeskond kohtus 8. juulil kihnlastega Kihnu Rahvamaja fuajees, et anda ülevaade projekti seisust ja vastused kõigile projektiga seotud küsimustele.   „Praegu käivad meil koostöös teadlastega

Share
TTJA algatas Utilitase taotluse alusel hoonestusloa menetluse meretuulepargi rajamiseks Pärnumaa merealale Liivi lahes

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) algatas 23. detsembril Utilitase taotluse alusel hoonestusloa menetluse Saare-Liivi 5 meretuulepargi rajamiseks Pärnumaa merealale Liivi lahes. Koos hoonestusloa menetlusega algatati ka keskkonnamõjude hindamine. Utilitase

Share