Uudisvoog
Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi linnustiku uuringud pälvisid ornitoloogide tunnustuse

Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise programmis ette nähtud kahe aasta pikkused linnustiku uuringute välitööd on lõpule jõudnud ning saanud ornitoloogidelt oma põhjalikkuse eest kiita. „Taastuvelektri tootmisvõimsuste kavandamine on oluline nii

Uuring: meretuuleparkide rajamise toetus on Eesti elanike seas väga kõrge

Kantar Emori läbi viidud uuringu kohaselt toetab enamik ehk 81% Eesti elanikkonnast tuuleenergia senisest laiemat kasutuselevõttu. Kõige vähem pooldatakse Eesti energiasõltuvuse suurendamist – pooled elanikest on vastu senisest suuremale elektri

Utilitas viib tänavu lõpule Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnauuringute välitööd

Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise raames teist aastat vältavad uuringud on täies hoos ning kõigi KMH programmis ette nähtud uuringute välitööd saavad tehtud novembri alguseks.  „Meretuulepargid toodavad ka talvel oluliselt

Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi arendus sai olulise heakskiidu

Utilitas Windi arendatava Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programm tunnistati Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt nõuetele vastavaks. Kui tavapäraselt alustatakse uuringutega alles pärast programmi heakskiitmist, siis Saare-Liivi meretuulepargi puhul

KMH programmi avalikud arutelud toimusid Lätis, Kihnus ja Pärnus

Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise programmi (KMHP) avalikud arutelud toimusid oktoobri keskpaigas Lätis, Kihnus ja Pärnus. Saare-Liivi meretuulepargile lähim omavalitsus on Kihnu vald, kus programmi avalik arutelu toimus 17. oktoobril kell

Utilitase meretuulepargi eelprojekt valmib jaanuaris

Taastuvenergiatootja Utilitas Wind tellitud eelprojektiga selgitatakse 2023. aasta alguseks välja Saare-Liivi meretuulepargi alale kõige paremini sobituvad tuulegeneraatorid, elektrilahendused, vundamenditüübid, sadamate logistika ja teised tehnilised lahendused. Saare-Liivi meretuulepargi eelprojekti tellis Utilitas

Planeerimine, valmistumine ja rajamine
Mis vahe on maismaa- ja meretuuleparkidel?

Tuuleparke saab rajada nii maale kui ka merele. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo selgitab, millised argumendid räägivad täna Eestis just meretuuleparkide rajamise kasuks.

Milline näeb välja Saare-Liivi meretuulepark?

Tuuleparkide rajamisel kardavad inimesed enim, et need rikuvad ära nende ilusa loodusvaate. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts räägib, kus Saare-Liivi tuulepark täpselt asub ning kust ja

Kui palju üks tuulik elektrit toodab?

Tuuliku toodetava elektri hulk sõltub kasutustegurist, mis omakorda oleneb tuuliku asukohast, võimsusest ja tuule kiirusest. Utilitas Windi tehnikajuht Andrus Zavadskis räägib, miks toodavad merel asuvad tuulikud kordades rohkem elektrit kui

Milliste keskkonda puudutavate teguritega arvestab Utilitas meretuulepargi rajamisel?

Meretuulepargi rajamisele eelnevad mitmeaastased põhjalikud keskkonnauuringud. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts kirjeldab, millised uuringud meretuulepargi rajamisele eelnevad ja järgnevad ning kuidas need tulemused protsessi mõjutavad.

Millal tuuliku tootmine keskkonna mõttes end ära tasub?

Tuulik ei tekita elektri tootmisel kasvuhoonegaase, küll aga tekib neid tuuliku tootmisel ja püstitamisel. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts selgitab, miks on just tuuleenergia keskkonnamõju võrreldes

Mis saab tuulepargist peale nende eluea lõppu?

Moodsa tuulepargi eluiga on juba üle 30 aasta. Pärast eluea lõppu demonteerib tuulepargi selle arendaja – see kohustus on seatud nii hoonestusloas kui ka maaomanikega sõlmitud hoonestusõiguslepingutes. Utilitas Windi tehnikajuht

Miks on tuulikud valget värvi?

Tuulikutele sobib kõige paremini valge värv, sest see peegeldab kõiki teisi värve ja päikesevalgust. Utilitas Windi tehnikajuht Andrus Zavadskis selgitab, miks on valge värv parim nii maismaalt kui ka õhust

Mis kasu saavad kohalikud tuulepargi ehitamisest?

Levinud on arusaam, et inimesed ei taha oma kodu lähedale tuuleparke. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo toob välja, kuidas tuuleparkide lähistel elavad inimesed nendest hoopis kasu hakkavad saama.

Miks on Eestil meretuuleparke üldse tarvis?

Eestil on vaja võimalikult kiiresti rajada suures koguses rohelist elektrit tootvaid uusi tootmisüksusi. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo põhjendab, miks just meretuuleparkide rajamisega saab kõige kiiremini tagada nii energiasõltumatuse,

Kuidas finantseeritakse tuuleparkide ehitust?

Tuuleparkide ehitamine on kasulik, aga kallis. Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist räägib meetmetest, millega on võimalik riske projekti rahastajate jaoks maandada. Tasub meeles pidada, et mida kõrgem on risk,

Kas Eestile piisab ainult tuuleenergiast?

Tuuleenergial on Eestis väga suur kasutamata potentsiaal. Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist kirjeldab, kui palju tuulikuid tuleks Eestisse paigaldada ja kuidas võiks elektrit toota siis, kui meie piirkonnas esineb