Milliste keskkonda puudutavate teguritega arvestab Utilitas meretuulepargi rajamisel?

Meretuulepargi rajamisele eelnevad mitmeaastased põhjalikud keskkonnauuringud.
Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts kirjeldab, millised uuringud meretuulepargi rajamisele eelnevad ja järgnevad ning kuidas need tulemused protsessi mõjutavad.