Mis vahe on maismaa- ja meretuuleparkidel?

Tuuleparke saab rajada nii maale kui ka merele. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo selgitab, millised argumendid räägivad täna Eestis just meretuuleparkide rajamise kasuks.

Share
Milline näeb välja Saare-Liivi meretuulepark?

Tuuleparkide rajamisel kardavad inimesed enim, et need rikuvad ära nende ilusa loodusvaate. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts räägib, kus Saare-Liivi tuulepark täpselt asub ning kust ja

Share
Kui palju üks tuulik elektrit toodab?

Tuuliku toodetava elektri hulk sõltub kasutustegurist, mis omakorda oleneb tuuliku asukohast, võimsusest ja tuule kiirusest. Utilitas Windi tehnikajuht Andrus Zavadskis räägib, miks toodavad merel asuvad tuulikud kordades rohkem elektrit kui

Share
Milliste keskkonda puudutavate teguritega arvestab Utilitas meretuulepargi rajamisel?

Meretuulepargi rajamisele eelnevad mitmeaastased põhjalikud keskkonnauuringud. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts kirjeldab, millised uuringud meretuulepargi rajamisele eelnevad ja järgnevad ning kuidas need tulemused protsessi mõjutavad.

Share
Millal tuuliku tootmine keskkonna mõttes end ära tasub?

Tuulik ei tekita elektri tootmisel kasvuhoonegaase, küll aga tekib neid tuuliku tootmisel ja püstitamisel. Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts selgitab, miks on just tuuleenergia keskkonnamõju võrreldes

Share
Mis saab tuulepargist peale nende eluea lõppu?

Moodsa tuulepargi eluiga on juba üle 30 aasta. Pärast eluea lõppu demonteerib tuulepargi selle arendaja – see kohustus on seatud nii hoonestusloas kui ka maaomanikega sõlmitud hoonestusõiguslepingutes. Utilitas Windi tehnikajuht

Share
Miks on tuulikud valget värvi?

Tuulikutele sobib kõige paremini valge värv, sest see peegeldab kõiki teisi värve ja päikesevalgust. Utilitas Windi tehnikajuht Andrus Zavadskis selgitab, miks on valge värv parim nii maismaalt kui ka õhust

Share
Mis kasu saavad kohalikud tuulepargi ehitamisest?

Levinud on arusaam, et inimesed ei taha oma kodu lähedale tuuleparke. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo toob välja, kuidas tuuleparkide lähistel elavad inimesed nendest hoopis kasu hakkavad saama.

Share
Miks on Eestil meretuuleparke üldse tarvis?

Eestil on vaja võimalikult kiiresti rajada suures koguses rohelist elektrit tootvaid uusi tootmisüksusi. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo põhjendab, miks just meretuuleparkide rajamisega saab kõige kiiremini tagada nii energiasõltumatuse,

Share
Kuidas finantseeritakse tuuleparkide ehitust?

Tuuleparkide ehitamine on kasulik, aga kallis. Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist räägib meetmetest, millega on võimalik riske projekti rahastajate jaoks maandada. Tasub meeles pidada, et mida kõrgem on risk,

Share
Kas Eestile piisab ainult tuuleenergiast?

Tuuleenergial on Eestis väga suur kasutamata potentsiaal. Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist kirjeldab, kui palju tuulikuid tuleks Eestisse paigaldada ja kuidas võiks elektrit toota siis, kui meie piirkonnas esineb

Share