Utilitas Wind meeskond tutvustas Kihnus meretuulepargi projekti

Saare-Liivi meretuuleparki arendava Utilitas Wind meeskond kohtus 8. juulil kihnlastega Kihnu Rahvamaja fuajees, et anda ülevaade projekti seisust ja vastused kõigile projektiga seotud küsimustele.  

„Praegu käivad meil koostöös teadlastega keskkonnamõju hindamise uuringud ja kindel on see, et meretuulepark tuleb teha minimaalse keskkonnamõjuga. Soovime kogu projekti käigus leida koostöökohti, mis looks sünergiat nii piirkonna kui ka arendaja vajaduste vahel. Kogemus maailmast ütleb, et meretuulepargi mõju kohalikule kogukonnale on positiivne,“ rääkis Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist.

Riigi plaanide kohaselt hakkavad meretuulepargi lähedal asuvad omavalitsused saama ka iga-aastast tuulikutasu, mida saab kasutada vabalt valitud moel kohalike elanike elujärje parandamiseks.

Eelmisel aastal seadsime Utilitases eesmärgiks saavutada oma tegevuses süsinikuneutraalsus hiljemalt 2030. aastaks. Seoses sellel aastal kujunenud geopoliitilise olukorraga ja selle tulemitega on selge, et peame liikuma kiiremas tempos ning see eesmärk tuleb saavutada juba lähima viie aasta jooksul. Tuuleparkide rajamisel on Utilitase kontserni süsinikuneutraalsuse kava elluviimisel oluline roll. Uute taastuvenergiaallikate lisamine on hädavajalik fossiilsete ja imporditud kütuste kasutamise vähendamiseks.

Eesti asub tuuleenergia tootmiseks väga heas geograafilises asukohas. Siin on madalad rannikuveed, tugevad püsivad tuuled, mis on headeks eeldusteks tuulenergia arendamiseks. Tuuleenergia kasutuselevõtt on kulutõhus viis taastuvelektri tootmiseks ja elektrisüsteemi tulevikukindlaks muutmiseks. Üks 15 MW meretuulik toodab süsinikujalajäljeta ja mõistliku hinnaga elektrit hinnanguliselt 20 000 majapidamisele.

2017. aasta aprillis kehtestati Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering, millega pandi paika Liivi lahes tuuleparkideks sobivad alad. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet algatas 2021. aastal Utilitase taotluse alusel Saare-Liivi meretuulepargi hoonestusloa menetlemise ja keskkonnamõjude hindamise. Utilitas on alustanud keskkonnamõjude hindamist ja vajalike uuringute läbiviimist. Aastatel 2025-2027 toimub plaanide kohaselt projekteerimine ja ehitamine ning 2028. aastal peaks valmima tuulepargi esimene etapp liitumisele vastavas mahus.

admin